STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   WINKHAUS.COM   REDAKCJA    POBIERZ PLIKI   

Produkty WH OKNA Webinaria O firmie Referencje WH SERWIS Kariera


WH PIŁA
 

Nowy wymiar cięcia - projekt WH PIŁA

Stworzony przez nas program WH PIŁA współpracuje z elementami automatycznej regulacji, które wykonują komendy wydawane przez program. Aplikacja stanowi najwyższy poziom automatyzacji, spotykany u renomowanych producentów maszyn produkcyjnych. Wielu z naszych klientów posiada park maszyn, w którym wszystkie czynności wykonywane są manualnie. Wiąże się to z konkretnymi wadami, takimi jak niska wydajność i dokładność cięcia oraz mała efektywność optymalizacji produkcji. Aplikacja, którą proponujemy klientom, ma za zadanie zdecydowanie poprawić dokładność cięcia i wydajność maszyny, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i zmniejszeniu ilości odpadów nieużytecznych. Zapewnia również automatyczny napęd i pozycjonowanie długości cięcia na żądaną odległość z tolerancją cięcia +/- 0,4 mm. Prędkość przejazdu głowicy ruchomej jest wyższa niż w rozwiązaniu manualnym. Przed dokonaniem modernizacji piły należy wykonać szereg prac przygotowawczych. W pierwszym etapie konieczna jest wizyta u klienta w celu zapoznania się ze stanem technicznym maszyny oraz jej lokalizacją na hali.

 

Obraz
Powiększ
Pobierz

Obraz
Powiększ
Pobierz

W trakcie wizyty zostaje również omówiony zakres prac przygotowawczych, które klient zobowiązuje się wykonać do czasu rozpoczęcia wdrożenia. Poruszane zagadnienia to przygotowanie stojaków na profile okienne PCW, instalacja odpowiedniej wersji programu WH OKNA, opracowanie informacji do etykiet produkcyjnych, ewentualne wykonanie instalacji sieci ETHERNET do piły (jako opcja), wskazanie pól składowania i inwentaryzacja odpadów użytecznych. Drugim etapem są prace związane z kompletacją części i podzespołów składowych, niezbędnych do uruchomienia instalacji automatycznego sterowania. Trwają one średnio trzy tygodnie. Po pomyślnym zakończeniu prac przygotowawczych rozpoczyna się wdrożenie, które można podzielić na dwa etapy. Zespół fachowców wykonuje najpierw w ciągu dwóch dni demontaż elementów zbędnych oraz montaż i uruchomienie podzespołów mechanicznych, elektrycznych, automatycznych i informatycznych na pile. Zwieńczeniem projektu (etap drugi) jest uruchomienie instalacji. Uruchomienia dokonuje się w trzecim dniu wdrożenia i polega ono na sprawdzeniu poprawności działania wszystkich podzespołów, dostosowaniu parametrów programu WH PIŁA do technologii klienta, przeszkoleniu operatorów i technologów oraz uruchomieniu optymalizacji cięcia z wykorzystaniem wszystkich wcześniej przygotowanych narzędzi. W momencie zamknięcia wdrożenia klient otrzymuje aplikację, która spełnia wszystkie założenia i umożliwia optymalną produkcję.

Obsługa maszyny odbywa się za pomocą oprogramowania sterującego WH PIŁA, które ściśle współpracuje z programem technologicznym WH OKNA SQL. Wprowadzanie danych odbywa się przy pomocy klawiatury funkcyjnej lub poprzez import zoptymalizowanych raportów technologicznych z programu WH OKNA za pomocą dyskietki (ewentualnie poprzez sieć ETHERNET). Wyniki działań są czytelnie wyświetlane na dużym kolorowym monitorze. Program WH PIŁA gwarantuje m.in. zapisywanie i odczytywanie listy cięć zaznaczeniem uciętych elementów z listy, edycję wczytanych list, tworzenie bazy profili, blokadę cięcia po ucięciu wszystkich elementów z listy cięć, kalibrację maszyny i pamięć ustawionego wymiaru głowicy po zaniku lub wyłączeniu napięcia, jednoczesny rozkrój dwóch bel profilu, pamięć stanów alarmowych (opcja dostępna tylko dla serwisu piły) itp. Do tej pory dokonaliśmy 100 uruchomień maszyn na terenie całej Polski. Dzięki dużemu doświadczeniu zautomatyzowaliśmy różne typy maszyn renomowanych producentów takichjak MECAL, WEGOMA, HAFFNER, STB, ALUMA, RAPID, MURAT, ELUMATEC.


Tekst i zdjęcia: Mariusz Kocór


 

 

> Drukuj stronę