STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   WINKHAUS.COM   REDAKCJA    POBIERZ PLIKI   

Produkty WH OKNA Webinaria O firmie Referencje WH SERWIS Kariera


WH OPTIMA  
 

Triumf wiedzy nad rutyną

Większość z nas jest przekonana, że to, co robimy, jest najlepsze. Wynika to z rutyny, doświadczenia. To samo dotyczy (często nie bez racji) szefów produkcji. Jednak aby móc być pewnym swoich rozwiązań, trzeba na bieżąco śledzić pojawiające się nowinki. Któż z tych zagonionych ludzi ma na to czas?


 
Obraz Powiększ
Pobierz

Andrzej Paziewski od ponad 2 lat zajmuje się optymalizacją produkcji okien z ramienia Winkhaus Polska, prowadząc projekt dla klientów pod nazwą WH Optima. Ukończył specjalistyczne szkolenia firmy REFA z zakresu normalizacji i organizacji produkcji. Przedtem był przez 10 lat doradcą technicznym Winkhausa. Ma na swoim koncie ponad 50 wdrożonych projektów.

Obraz Powiększ
Pobierz

Obraz Powiększ
Pobierz

Czasami wydaje się, że używając maszyn i personelu, który mamy do dyspozycji, nie jesteśmy w stanie w ciągu 8 godzin więcej wyprodukować. Potrzebne są tzw. nadgodziny. Jednak bywa, że rzut oka osoby z zewnątrz, nie spaczonej przyzwyczajeniami danej firmy, daje zaskakujące efekty. Po uporządkowaniu przestrzeni produkcyjnej, usunięciu zbędnych elementów, które tkwiły tu "od lat", przeorganizowaniu ustawienia maszyn, wstawieniu stojaków na zgrzewy, porządkujących przepływ elementów, wprowadzeniu tzw. paczek optymalizacyjnych, czyli mniejszych (łatwiejszych do opanowania) partii dużej optymalizacji, jesteśmy w stanie zwiększyć wydajność nawet o 20 - 30%. Oczywiście - jeśli pozwolą na to kluczowe maszyny: piły do cięcia profili PCV i sekcja zgrzewająca.


Jak optymalizować produkcję?

Moja praca rozpoczyna się od określenia potencjalnej wydajności tych części systemu produkcyjnego. Wszystkie pozostałe maszyny i stanowiska są dostosowywane do zdolności piły do cięcia PCV i zgrzewarki (zgrzewarek). Duży wpływ na wydajność linii ma też kształt i wielkość powierzchni produkcyjnej oraz ilość i rozmieszczenie słupów nośnych. Bardzo istotny jest stopień dostosowania do powierzchni i kształtu hali maszyn wielkogabarytowych takich jak: piły do cięcia PCV i stali, centra tnące, obróbcze, zgrzewająco-czyszczące, piły do listew przyszybowych. Ideałem jest zaprojektowanie linii produkcyjnej o zadanej wydajności z jednoczesnym określeniem kształtu i specyfiki hali. Daje to możliwość najbardziej ekonomicznego wykorzystania posiadanych środków trwałych. Niestety w praktyce zdarza się to bardzo rzadko.


Zwykle zwiększenie powierzchni produkcyjnej następuje poprzez wyburzenie części ścian, dobudowanie nowego pomieszczenia lub adaptację do potrzeb produkcji okien nowo zakupionej, istniejącej hali. Na tym etapie popełniane jest najwięcej błędów organizacyjnych w ustawieniu maszyn i stanowisk produkcyjnych. Skutek jest taki, że nakład ekonomiczny nie jest adekwatny do uzyskanych wydajności. Przyzwyczajenia wyniesione z małej hali i wymuszony przez nią rozkład maszyn i stanowisk pracy, nie zawsze sprawdzają się w nowych warunkach. Paradoksalnie częstym zjawiskiem jest spadek wydajności linii produkcyjnej. Zapominamy bowiem o minimalizowaniu drogi (i czasu) transportowania profili, półproduktów, szkła czy gotowego wyrobu. W nowej rzeczywistości powinniśmy pokusić się nie tylko o optymalizację rozkroju profili PCV, ale także drożejącej ciągle stali, a nawet listew przyszybowych. Zwykle przy tego typu ruchach lokalowych następuje zakup nowych maszyn, które nie zmieściłyby się w starej hali. I w tym wypadku ważne jest przemyślenie funkcji jak i kształtu (kierunku załadunku, kierunku wyrzutu przetworzonego półproduktu) danego urządzenia oraz dostosowanie do ewentualnych dalszych planów rozwoju parku maszynowego. Nie zawsze bowiem okazyjnie zakupiona maszyna, sprawdzi się w przyszłości w zmodernizowanej linii.

We wszystkich takich przypadkach służę swoją wiedzą i doświadczeniem. W mojej pracy staram się łączyć optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego, dobrodziejstwa posiadanych przez daną firmę maszyn z możliwościami programu ofertowo-produkcyjnego (najchętniej WH OKNA) i dodatkowymi oferowanymi przez naszą firmę usługami typu WH Net, WH Piła, WH Stacja.Projekt krok po kroku

Najczęściej moje zadanie polega na inwentaryzacji hali i maszyn, której dokonuję podczas wizyty w zakładzie. Kolejną czynnością jest sporządzenie rysunku w skali: wykonanie jednego, dwu lub kilku alternatywnych projektów ustawienia maszyn (w zależności od potrzeb) oraz przedstawienie nowej organizacji podczas kolejnej wizyty w firmie. Z doświadczenia wiem, że ten ostatni etap, czyli prezentacja, wzbudza najwięcej emocji i dyskusja czasami jest zażarta. Powstaje wówczas kolejny projekt na podstawie wypracowanego kompromisu. Daje on firmie optymalne korzyści. Teraz już tylko od determinacji zarządzających zależy szybkość wprowadzenia w życie nowej organizacji produkcji. Do tej pory mam na swoim koncie 17 wdrożeń ustawienia maszyn związanych z projektami pozyskania dotacji unijnych oraz 36 projektów przeprowadzonych na zlecenie naszych klientów.


Pamiętajmy jednak o tym, że same zdolności produkcyjne to nie wszystko. Jeśli nie dostosujemy do nich odpowiednio zorganizowanego etapu przygotowania produkcji oraz etapu magazynowania wyrobu gotowego, jego wywozu i montaży, to łatwo zaprzepaścimy uzyskane efekty.
Andrzej Paziewski


 


 

> Drukuj stronę